Достена Лаверн: Бъдещето на ЕС е в партньорството с Русия

| от |

Въпросите в това интервю са зададени от най-активните ни читатели и са публикувани напълно  БЕЗПЛАТНО, като част от борбата ни за истински европейски дебат по време на кампанията. Едни и същи въпроси бяха изпратени до водещите кандидати в листите на основните проевропейски партии. От днес в рамките на няколко дни ще публикуваме отговорите на тези, които имат какво да кажат. За нас мълчанието на останалите дава също толкова ясни отговори.

10322794_10152496043414560_4752188733826981220_n

 

Нашият въвеждащ въпрос: Представете себе си в две изречения и причината да се кандидатирате в едно.

Антрополог, писател и журналист роден в Пловдив, живял по света и в Страсбург, влюбен в България и решен да работи за нейната кауза. Майка с дете. Имам солидни идеи, които могат да постигнат реализация само чрез общоевропейска лява политика.

Божидар Божанов: Подкрепяте ли стандартизирана европейска електронна идентификация (т.е. стандартен електронен подпис в личните карти на всеки европеец) и какво бихте направили, за да се реализира.

Необходими са ясни гаранции, че ще бъдат защитени личните данни на европейските граждани. Така че това едва ли ще стане съвсем скоро, но е стъпка към „повече Европа“ и затова е близка за мен, ако ясно се гарантират свободата и правата на личността.

Асен Ненов: Тъй като безкраен икономически растеж на физически ограничена планета е невъзможен, коментирайте защо стремежът към икономически ръст измества нуждата от социално развитие?

Заради алчността и инерцията на социалните и икономически отношения породени от нея. Отдавна е установено, че човечеството като цяло може да живее добре с наличните и произведени ресурси. А не живее добре, и това се отнася не само до т.нар. Трети свят, но и до значими групи и цели общества в самата Европа. Значи проблемът не е в недостига на ресурси, а в погрешното им разпределение – още повече, когато ги създават всички, и особено най-бедните хора в най-бедните региони. Освен това започва да недостига един от най-важните ресурси:  вярата в силата на човешката воля за по-справедлив и по-хармоничен свят. Тук трябва да се работи приоритетно, в полето на екологията на духа и на образованието!

Александър Найденов: Позиция по темата правораздавателни органи на наднационално ниво?

Такива има достатъчно. България достатъчно добре познава Европейския съд по правата на човека в Страсбург, защото там редовно ни съдят. Помним споровете около компетенциите на Международния наказателен съд. Не много добро впечатление правеше Трибуналът за бивша Югославия, където сякаш повече се търсеше на всяка цена вина, а не истина. В самия Европейски съюз има  Европейски съд в Люксембург. Неговите правомощия, знаем, са свързани с равното прилагане на европейските договори и решенията на евроинституциите, но в това си поле на дейност, дори да го сметнем за ограничено, той е относително ефективен. Според мен международното правосъдие трябва да бъде част от по-обща система на институции, да не зависи само от добрата воля на едни или други държави. Ето защо се надявам наднационалните правораздавателни органи да се развиват именно в ЕС, но това е въпрос на по-нататъшната интеграция, въпрос е, с други думи на бъдещето.

След като партията се интересува толкова живо от състоянието на ромите в България и Европа, има ли планове за предлагане на нови интеграционни и образователни политики за ромското население? Какви? Ще са обвързани ли с някакво партньорство с други ЕС държави?

d lavern

Ако левите надделеят в ЕС, такива политики ще има. Цел на десните, както се убедихме досега, е да спират и свободното движение на ромите, и да доказват ненужността на прекомерни разходи към тези малцинства. А ние сме в края на неубедително приключващото Десетилетие на ромското включване и започваме да осъзнаваме, че без по-значим европейски, включително финансов ангажимент, сериозни резултати няма да се получат. Ромският въпрос, разбира се, е и български, и решенията трябва да бъдат в българското поле на мислене, за да работят.

Ще се опитате да насърчавате политики за привличане на студенти от други ЕС-държави към България, дали под формата на Еразъм+ програми или в друг контекст?

Това е задължително. Българското висше образование е пред криза, първо, заради демографския срив, и второ, заради все по-значителния отлив на млади хора към чуждестранни университети, а и слабата подкрепа на държавата. България има потенциала и самочувствието да предложи много в сферата на образованието – в точните науки особено, в математиката, във физиката, където имаме световно признати школи от специалисти, но не само. Програмата „Еразъм“ доказа ефективността си в български условия, макар че по нейното разширяване трябва допълнително да се работи. Във всеки случай според мен е добре да бъде насърчена интеграцията на българските ВУЗ-ове, така че да предоставят по-разнообразни и атрактивни за студенти от ЕС образователни програми. Допълнителни стимули следва да се предложат и за онези ВУЗ-ове, които разработват курсове и програми на водещите европейски езици. Не на последно място, рекламата на България като образователна дестинация е ключова, и Европейският парламент може да бъде полезен, така, както вече е бил полезен с представяне на макар и малка част от забележителното българско културно наследство.

Елица Златева: Какво ви е отношението към идеите за Европа на различни скорости и ако не сте съгласна, как в качеството на евродепутат смятате да противодействате? По кои важни за България въпроси смятате, че е ключово да си сътрудничите с останалите български депутати в европарламента.

Категорично против. Ако ЕС има дълбок смисъл и е уникален, то е в идеята да бъде Европа на солидарността, където с конструктивен диалог се преодоляват естествените национални егоизми. Клубове на богатите сме имали и преди. От ключово значение е българските евродепутати да използват ясната позиция на ПЕС против вътрешните разделения на Съюза и да си сътрудничат с колеги от страните в южния пояс на ЕС, като Гърция, Италия, Испания, Потругалия. Ясно е, че българските евродепутати ще представляват различни партийни фамилии и съответно ще имат често пъти противопоставящи се гледни точки по основни европейски теми. Но когато въпросът е дали България няма да затъва в периферията на Съюза, смятам, че можем да бъдем единни. Впрочем, нека това не звучи утопично, ставало е по редица казуси и в досегашния мандат.

Пламен Станчев: Въпрос, предполагащ отговор само с „да“ или „не“. Ако бъдете избран, ще станете ли депутат в ЕП?

Да.

Борис Луканов: Трябва ли хора да бъдат наказвани, затова че пушат марихуана или затова, че са свалили филм или музикален албум от интернет чрез торент сайт? И как разбирате понятието свободен и неутрален интернет?

Държавата има да се справя с много по-сериозни нарушения на реда от тези. Смятам, че трябва да бъдат наказвани само онези, които правят нелегален бизнес от това. Впрочем, България и българската левица бяха в челните редици на съпротивата срещу споразумението АКТА. И свободният интернет ще продължава да бъде кауза.

Емил А. Георгиев: Какво ще предприемете, за да изведете България от периферията на ЕС, съответно за да я въведете в неговия център?

Не случайно моят девиз в кампанията е „Успявам, защото когато уважаваш България, те уважават и в Европа“. Да си част от центъра означава да си естествен инициатор на решения и действия. Вече имам идеи за няколко авангардни пилотни проекта в областта на образованието, екологията и социалната сфера, които да започнат именно от България с подкрепата на ЕС!  Ние сме малка държава, но като личности и депутати в Европарламента може и трябва да се борим да сме част от творческото ядро. Въпросът разбира се е свързан и с общите ни усилия като народ и общество, като правителство, разбира се, и с европейска подкрепа. Тази европейска подкрепа я имаме от страна на социалистите в Европейския парламент, мисля, че можем да я имаме и от наши партньори в по-бедните и уязвими държави.

Ася Стоянова: Безспорно номинацията Ви е предопределена преди всичко от йерархичното Ви позициониране в партията, която представлявате. Смятате ли обаче, че Вашият избор е като водач на листа е също толкова морално оправдан и най-правилен от гледна точка на обществения интерес? Или, да ползвам една набрала популярност фраза по отношение на един конкретен кандидат – като защитник на своя електорат или като посредник на българските интереси се определяте?

И двете, разбира се. Те не биват да бъдат отделяни. За мен лявото и българското са неразривно свързани.

ЕП активно изразява позиция по отношение на кризата в Украйна и действията на Русия. Като евентуален европейски депутат от България, каква би била вашата позиция, в това число относно бъдещето на Южен поток?

Бъдещето на ЕС е в партньорството с Русия. Изкуствената дилема „Европа или Русия“ върви пред хора, които не познават историята и нямат съзнание за актуален политически и икономически интерес. Това би трябвало да го знаем най-добре именно тук, в България, единствената славянска и православна държава в ЕС, която е естествен посредник в отношенията на Европа с Москва. Сега се полагат огромни усилия Европа и Русия да бъдат разделени, за да бъдат изолирани и отслабени на световната сцена, но аз все пак смятам, че здравият разум ще надделее. Изцяло подкрепям „Южен поток“ и съм убедена, че той носи допълнително шансове за европейските икономики. Нека г-жа Меркел и г-н Йотингер, като хора на германската десница, първо да спрат „Северен поток“, и после да умуват кое е най-добре за България.

Как бихте действали, ако в конкретна ситуация се окаже, че позицията на европейската партия, в която членувате, противоречи на интересите на българския народ, но действително заявените интереси, не онези, избирателно припознати от Вашата българска партия? Ще пренесете ли в ЕП порочната практика да се гласува единодушно партийно, а не по лично убеждение и съвест?

Аз принадлежа на европейска партия, за която твърдя, че защитава интересите включително и особено на страни като България, и не само на думи или в манифести, но и с политическата си практика през последните години – и за пълноправното ни членство, и за Шенген, и т.н., да не изброявам. Не смятам, че ще се размина с ПЕС по отношение на България. Във всеки случай, ще напомня, че всеки евродепутат гласува по съвест, аз, ако бъда избрана, също. Никой не лоботомизира депутатите на вратата на Европарламента и те отговарят за всяка своя позиция.

Иван Петров: Какво смятате да направите относно по-бързото присъединяване на България в US VWP, тъй като сме страна членка на ЕС, а всички страни трябва да бъдат с еднакви права.

Знаете, САЩ обвързват това с намаляване на дела на откази на визи за български граждани. Така че решението в крайна сметка е тяхно. Ние като български граждани пътуваме свободно в западноевропейски страни с напълно съпоставим на американския жизнен стандарт, и нямам впечатление да сме ги застрашили драматично. Смятам, че ЕС допусна грешка, като наскоро се отказа от идеята да въвежда визи за американски граждани, ако САЩ не отмени визовия режим за всички държави-членки.

Радослав Радев: Какво е отношението Ви към идеята за създаване на институции на еврозоната, съответно по-интегрирана група в рамките на ЕС? Къде е България в тази конфигурация?

Това отново е въпросът за Европа на две скорости. Да, европейските десни като че ли нямат нищо против да създават нещо като „вътрешен съюз“, и постепенно да го формират с институции и правила, които важат само за него. Едни да бъдат европейци, но не дотам, а други – повече европейци. Аз съм категорично против.

Димитър Краев: Подобно на фокусът на България в рамките на СИВ върху развиване на ИТ, какъв е според Вас Value proposition-ът на България към Европейския съюз в 140 символа?

Същото като в СИВ – високотехнологични производства, биоземеделие и туризъм.

Какво е отношението Ви към бъдещото разширяване на Европейския съюз? И по-конкретно към казусите с евентуален прием на Турция и Украйна?

ЕС най-вече трябва да се разширява към Западните Балкани, защото това не само ще намалява напрежението в този исторически нестабилен регион, но и ще засилва и позициите на България и българската икономика. Турция по редица причини, включително геополитически, не е готова за присъединяване. Ердоган май е готов за много други неща, но не и за това. Колкото до Украйна, със сегашното си ръководство, готово да се разправя силово със собствения си народ, тя просто не заслужава. Празникът на ЕС е празник на победата над фашизма, а не на мълчаливото му насърчаване.

Одобрявате ли настоящата монетарна политика на Европейската Централна Банка /ЕЦБ/, характеризираща се с количествени улеснения и предоставяне на лесен достъп до капитал на отделните икономически субекти? Бихте ли подкрепили от тази гледна точка започването на процеса на присъединяване на България към Еврозоната, планирано за 2015 г.?

Необходими са повече, и то стратегически осмислени, средства за кохезия на различните държави и региони в ЕС, и би било хубаво това да бъде важна цел на Европейската централна банка, вместо да гледа политически на себе си просто като на участник в печално известната „тройка“. Иначе ЕЦБ с всичките улеснения и достъпи пак ще си обслужва само богатите и банките. Разбира се, това са въпроси които ще трябва да доведат до преразглеждане  на настоящите европейски учредителни договори където ЕЦБ е само гарант за финансова стабилност в макроикономически план, но политиките ѝ допринасят за сриване на реалната икономика и на социалните държави. ЕС няма реални лостове за обща икономическа политика. А от друга страна отделните държави нямат икономически суверенитет в рамките на пакта за финансова стабилност. Има реален институционален и демократичен луфт, който се използва от лобистки и корпоративни интереси в полза на монополите и финансовия капитал. Подкрепям българското членство в еврозоната при променена институционална рамка.

Къде виждате границата между солидарността на отделните страни-членки и получаването “на готово” на средства? Смятате ли, че ефектът от субсидиите (напр. земеделските) е положителен и какви промени смятате да инициирате?

Ефектът е положителен, но крайно недостатъчен, да не говорим за трудностите по разпределяне и усвояване на тези субсидии, които определено не са в полза на обикновения производител. Българският потенциал за екологично чисти храни изисква ръст на субсидиите и по-адекватни политики за усвояване. Ще работя за това.

Стратегия на постепенно уеднаквяване или такава на изграждане на конкурентни предимства трябва да следва Европейския съюз при определянето на секторните си политики, напр. данъчната си политика?

Невинаги двете стратегии са в конфликт. Във всеки случай според мен данъчната политика изисква постепенно уеднаквяване на икономическите условия в страните от ЕС. Първо, за жалост, се направи фискалният пакт на десните. А важната стъпка е икономическият , а от там и данъчен съюз водещ до постепенно изравняване на условията. А конкретно за България. С този плосък данък не можем дори да си оправим пътищата. От София до Пловдив ще се избием, за да стигнем, а не ми се коментира как е по обикновените шосета. Щом германският бизнесмен може да бъде солидарен, не виждам защо българският да не се научи да бъде – ако знае, че държавата ще му създаде и по-добри условия.

Кои биха били 3-те Ви първи стъпки, за да намали Европейския съюз енергийната си зависимост от трети страни (в т.ч. Русия, САЩ, ОАЕ)?

Енергийният пазар в европейски мащаб е либерален. Никой не пречи да купуваме навсякъде, където има продавачи. Глобализацията така или иначе ни прави взаимнозависими в сметовен мащаб. Затова дори САЩ и Русия са взаимнозависими. Но от Айфеловата кула не е потекъл нефт, нито ще носим природен газ от Катар с кофи. Наистина, по-добре е да т.нар. енергийна зависимост като взаимозависимост, и да координираме политиките си на европейско ниво. Да повторя обаче – това да не става за сметка на малките, защото никак не ми се иска един европейски енергиен съюз да звучи в превод: руският газ е лош, когато идва по южни потоци, но много добър, когато идва по северни.


Смятате ли, че България трябва да се възползва от възможностите за миграция и преквалификация на жители на други страни-членки на Европейския съюз при решаването на демографския си проблем?

Демографският проблем е проблем на българите, и става дума за нашия етнос, нашия народ, нашата уникалност, а не за странното въображение на г-жа Кристалина Георгиева.


Изисква ли интеграцията на малцинствата единна европейска стратегия или е локален проблем на България? Какво е мнението Ви за желанието за автономия на отделни групи в Италия /Венеция/, Испания /Каталуния/ и др.?

Не е локален проблем, но не можем да говорим за каквато и да било единна европейска стратегия. Това зависи от традициите, историята, културата, социалните и политическите практики на отделните европейски общества. Изнесено пред тези скоби, никое решение не може да бъде трайно. Както вече споменах, европейски ангажимент е необходим. В Европа протичат сложни процеси на интеграция и дезинтеграция, на сближаване и фрагментираност, на глобализация и локализация, на единство и регионализация. Ставащото във Венеция, Каталуния, Шотландия е част от тези процеси. И не би имало нищо фатално в това, ако всички осъзнават значимостта да бъдат в един общ солидарен съюз и да се подчиняват на общите му правила. Тогава вътрешните автономии не биха имали съществени негативни последици.

Подкрепяте или отхвърляте възможността за продажба на недвижими имоти на жители на други страни-членки на Европейския съюз? В тази връзка, какво е отношението Ви към количеството на необработвани и пустеещи земи в България?

Както недвижими имоти, така и земи могат да бъдат придобивани и сега, но проблемите с необработваните и пустеещите земи няма да бъдат решени от чужденците, ние трябва да си ги решим, като най-сетне осъзнаем пагубния характер на аграрната реформа на Филип Димитров, и разберем смисъла на доброволното коопериране. В редица части от България това е разбрано. Процесът обаче трябва да продължава. И да бъде рамкиран като правила така, че да не бъде само в изгода на едрите земеделски предприемачи.

На колко езика бихте могли убедително да аргументирате напр. казус по интеграцията на ромите в Европейския съюз с евентуални Ваши колеги от Европейския парламент?

На български, на първо място, защото това е официален език на Европейския съюз, а кирилицата е официална азбука на Съюза. Също така на френски, на английски, на гръцки. По-слабо, но надявам се, все пак убедително – и на испански и на италиански. Доколкото в централноевропейските и източноевропейски държави-членки на ЕС руският е сред основните чужди езици, мога и на руски. Ако се наложи, мога да си послужа частично и с латински и старогръцки, но не искам да създавам излишни затруднения на колегите си…Това разбира се е в рамките на шегата.

Кое свое лично качество смятате за най-голямата си слабост?

Много често и силата и слабостта са двете страни на едно и също качество, при мен тези проблемни качества са: острата жажда за независимост, болезнената привързаност към правдата и често пъти прекалената прямота.

Каква би била Вашата кауза в Европейския парламент? Постигането на коя конкретна цел би била обективен измерител за успеха на Вашия мандат като европейски депутат? / Моля за конкретен отговор, който да бъде ясно измерим /

Да не бъде подписано Трансатлантическото споразумение за свободна търговия със САЩ във вида, в който съществува сега. Това не е пътят на моята Европа. България да стане инициатор на европейски политики и авангардни решения в областта на образованието и културата на ЕС.

 
 

WIZZ GO – нова ценова категория от Wizz air

| от CHR Aero |

Wizz Air, най-голямата нискотарифна авиокомпания в Централна и Източна Европа, пусна нов продукт. “WIZZ Go” е допълнителна опция към съществуващата “WIZZ Plus” (преди:”Plus Fare“) пакетна оферта, предлагаща по-голяма гъвкавост за пътниците.

Двете “WIZZ Go” и “WIZZ Plus” предлагат на клиентите намалена пакетна цена над базовата “Basic Fare” (за билет и малък салонен багаж), сумата от допълнителни услуги, ако се купят отделно и по-бърз процес на резервация.

Новата “WIZZ Go” е създадена за практични клиенти, които търсят ниски цени, отлични и стойностни оферти, и ползват най-популярните продукти и услуги на WIZZ. “WIZZ Go“ включва голям салонен багаж, 23 кг чекиран багаж и избор на място (с изключение на първия ред и местата с повече пространство за краката).

Wizz Air “WIZZ Plus” предлага дори повече допълнителни услуги и клиентите могат да се възползват от по-голяма гъвкавост и максимален комфорт по време на цялото пътуване: от момента на резервация на билета онлайн, до пристигането до избраната дестинация. „WIZZ Plus“ включва 32 килограма чекиран багаж, голям ръчен багаж, регистрация на летището, WIZZ Flex опция за промяна на датата на пътуване, избор на място (включително на първия ред и с допълнително пространство за краката), качване с предимство (също позволява вземане на допълнителна малка лична вещ на борда).

Kлиентите на WIZZ могат да запазват места за всички над 450 линии, на wizzair.com избирайки “WIZZ Go” и “WIZZ Plus”.

Джордж Михалополус, търговски директор на Wizz Air, каза: “Създадохме WIZZ Go за нашите практични клиенти, които не искат да се тревожат за избора на място и багаж. Това е междинно предложение, което ще се хареса на пътниците ни, които искат повече от базова тарифа, но не и целия продукт, включен в WIZZ Plus. Тъй като нашите клиенти имат различни желания, ние правим всичко възможто, за да излезем с продукт, които им отговаря най-добре.”

 
 

Диагноза „кучкар“

| от |

На пръв поглед кучкарите изглеждат като другите хора: имат очи, уши, носове, носят дрехи, ядат сандвичи и празнуват Коледа. При по-внимателно вглеждане, може да установите някои белези, които не са характерни за нормалните хора: топки косми в различни цветове, залепнали по палтата, топки, изскачащи от джобовете, свински уши за дъвчене в чантите, и най-очевидното: четириноги животни, влачещи се на каишка или тичащи свободно зад тях.

Дори когато тези знаци са налице, все още не е сигурно, че имате пред себе си истински кучкар. Винаги съществува възможността да се натъкнете на нормален собственик на куче, който не е обсебен от животното си, но трябва да сте наясно, че шансовете за това са много малки. Кучкарите са хора, които може да изглеждат като скучни членове на обществото, до момента, в който по улицата не мине бебе ши тцу, облечено в коледно елече. В този момент тези иначе примерни служители, свестни работодатели, добри родители и верни приятели, изпадат в амок и започват да подпискват и да издават нечленоразделни звуци на умиление и възхита. Кучкарите са хората, които пазаруват в HIT с отегчени физиономии до мига, в който не минат покрай зоомагазина, зад чиято витрина тримесечна болонка бори петмесечна немска овчарка, при която гледка тези странни хора се разтичат като локви върху количката с покупките. Кучкарите приличат на онези плюшени играчки, които изглеждат безопасно безмълвни и симпатични, докато не натиснете скритото в шкембето им копче, при което играчката започва да пее фалшива мелодия, мигновено пресъздаваща атмосферата на филм по роман на Стивън Кинг. Тези хора имат интегрирани бутони, които се активират при определени думи като „куче“, „кученце“, „любимец“, „разходка“, „зоомагазин“ , „играчка“ др. Изпуснете ли се да изречете на глас някоя от тези думи или лексеми, рискът кучкарят да ви припознае за „свой човек“ е огромен. И от този момент нататък започвате да се плъзгате стремглаво по наклонената плоскост на безкраен и безумен разговор, в който единствен герой е някой на име „Джако“ или „Сара“. Герой, който очевидно е обладал съзнанието на стопанина си и той несъмнено ще се опита да ви вкара в неговата матрица.

Вижте кои са петте абсолютно непогрешими признака, които трябва задействат пожарната аларма в главата ви, защото ако някой от тях е налице, си имате работа с кучкар:

1. Винаги, навсякъде, по всяко време, има космарлак

Повечето хора се борят с присъствието на косми в дома и по дрехите си, но не и кучкарите. Те не могат да заспят, ако във възглавницата им поне един час не се е валяло куче и не пият кафето си, ако в него не плуват поне три кучешки косъма. Лепките за изчистване на козина могат да срещнат в дома им, в колата им, в чантите им и в офиса им, но въпреки тях, космите са тяхна втора кожа. И те нямат против. Ако питате някой заклет кучкар, той ще ви каже, че ако се озове някъде далеч от кучето си за седмица, започва да страда от остра абстиненция от кучешка козина и започва да гали всякакви космати неща, само и само да се почувства по-близо до любимеца си. Ако видите мъж, който с психопатско изражение тайно гали косматото палто на някаква дама в трамвая или жена, която с налудничав поглед се хвърля да гали всеки пекинез, с който се размине по улицата – това са кучкари.

2. „Виж как гледа тук, докато й говоря за влиянието на червеевите дупки върху ръста на икономиката в Боливия, всичко разбира!“

Кучкарите придават на кучетата интелигентност, която би сложила Стивън Хокинг в малкия си джоб. Една позната, например, твърди, че нейното куче обича да гледа исторически филми и се разстройва от тъпи американски екшъни. Друг приятел пък е убеден, че кучето му разбира кога звъни синът му, защото вибрациите в тона на лаенето са различни, когато се обажда той, и когато звъни някой друг.

3. „Тук не е излязъл много добре, по принцип е по-фотогеничен“

Единствените хора, които могат да съперничат на кучкарите по досада, са майките на малки деца. Нищо не може да се сравни с упоритостта на млада майка или запален кучкар (от двата пола), когато трябва да ви покажат снимките на своите най-големи любови. Подобно на майката, кучкарят ще ви преследва като хрътка, за да ви покаже видео, в което дакелът му за първи път се среща с този необичаен по нашите ширини през зимата феномен – снегът. Той ще ви показва обширни галерии на смартфона си, в които померанът Тоби е заснет на маса, на стол, под маса, под стол, на диван, под диван, в парка, в планината, на тревичка върху покривка, на тревичка върху шал, че и директно върху тревичката, без нищо друго под себе си. Ще ви обяснява надълго и нашироко как Тоби има снимки пред катедралата във Варна, пред НДК, на Мадарския конник, Рилските езера, Царевец, Перперикон и къде ли още не. И няма да ви остави на мира, докато не се възторгнете на ръба на патологичния екстаз от нещата, които прави кучето му.

4. „I love dogs, because people suck“, „There are no ugly dogs, only ugly people“ и други афоризми

Въпреки че в обществото твърде рядко може да се намери ситуация, която да изисква реално избиране на куче пред човек или на човек пред куче, кучкарите често демонстрират, че кучетата са по-добри от хората. По-сърдечни, по-добри, безкористни в обичта си и винаги красиви. Тяхната кучелюбяща житейска философия често се бърка от другите хора с човеконенавистна, което поражда серии от спорове и злокобни вражди. Когато куче ухапе човек, те са убедени, че е било предизвикано. Когато куче се сбие с куче, те са сигурни, че стопанинът поне на едното, не го е възпитал достатъчно добре и това е причината животните да се сбият. Освен това, тяхното верую, заключаващо се във вездесъща обич към кучето, обикновено се изтипосва във формата на различни слогани, които красят чашите им за чай и тениските им.

5. „Не е достатъчно моето куче да е щастливо, трябва всички кучета да са щастливи“

Наскоро бях на бизнес среща с колежка, която водеше тежки финансови преговори с бъдещи клиенти. Във върховия момент на своя устрем да договори перфектната цена, тя чу кучешки лай, долитащ през прозореца. Преговорите бяха мигновено прекъснати, тъй като колежката изтича през прозореца и видя на улицата куче, което изглежда нещастно. Веднага се започна операция по спасяване: прибиране, пускане на обяви, организиране на група за намиране на собствениците във Facebook. Горките клиенти останаха да висят на масата с глупавите си бизнес предложения, а малкият кучо, набързо наречен „Топчо“, беше прибран на топло, закаран до ветеринарна клиника за преглед и обгрижен. Мечтата на кучкарите е 80% от държавния бюджет да бъдат отделени за построяване на приюти за бездомни кучета, с условия, които биха накарали мениджърите на Hilton да се срамуват в ъгъла. И не се съмнявайте, ако имат възможност да строят приюти с всеки излишен лев, те ще го направят.

Текста писа Цветелина Вътева. Кака на две красиви, фотогенични, ужасяващо интелигентни кучета. И един котарак. Собственик на много окосмени дрехи. Почитател на чая с козина. Досаден събеседник, тормозещ околните със снимки на кучетата си. Горд притежател на чаша с надпис „DOGS. Because people suck“. Мечтаеща за кучешки приюти с пет звезди и за продължителност на кучешкия живот поне колкото човешкия. И привърженик на идеята, че всички кучета заслужават да бъдат щастливи.

 
 

Появи се трейлър на дебютния филм на дъщерята на Скорсезе

| от chronicle.bg |

Доменика Камерън-Скорсезе е дъщеря на великия Мартин Скорсезе и съвсем логично е решила да поеме по пътя на баща си.

Дебютният й филм се нарича „Almost Paris” и е семейна драма. Беше показана за първи път в програмата на Трайбека Филм Фестивал преди няколко месеца.

Прочетете синопсиса на лентата и вижте трейлъра:

В началото на кризата, свързана с ипотеки върху жилища, един бивш банкер се завръща в родния си град. Срещите със семейството и приятелите от детството го карат да осъзнае последствията от действията на финансистите и той се стреми да компенсира любимите си хора… Възстановява отново връзките с приятели и близки роднини в Ойстър Бей, Ню Йорк и се превръща в онзи мъж, който винаги е мечтал да бъде…

Очаква се „Almost Paris” да се разпространява през 2017, но към момента подробности не са известни.

 
 

Седмичен астрологичен обзор: предприемачество и авантюризъм

| от Селена Астро |

В понеделник Луната ще продължи да преминава през знака Водолей, най-независимият, оригинален и пълен с идеи знак от зодиака. Денят ще бъде подходящ за работа с нови технологии, телевизия, политика или астрономия. Бихме могли да се впуснем в преследване на целите и мечтите ни, да отделим време за социални контакти или обществени дейности.

Денят ще бъде най-успешен за въздушните знаци Водолей, Везни и Близнаци, както и за хората с лични планети или Асцендент в тези знаци. Не е изключено те да получат изненадващи обаждания или съобщения, които да ги насочат в правилна за тях посока.

От вторник до четвъртък Луната ще пребивава в знака Риби. Докато Луната, която отговаря за емоционалното ни състояние преминава през най-мечтателния и отнесен знак от зодиака, е възможно да сме доста объркани и разсеяни. Няма да ни е лесно да се организираме и да сме достатъчно ефективни, но също така не е изключено и в обстоятелствата около нас да цари хаос и по един или друг начин всичко, с което се захващаме да се размива и протака.

През тези три дни най- не във форма ще бъдат подвижните знаци Риби, Стрелец, Близнаци и Дева, както и  хората с лични планети или Асцендент в тези знаци. На тях ще им е изключително трудно да реагират обективно на ситуациите, в които попадат, понеже ще са с изострена чувствителност и емоциите силно ще влияят на преценките им. За тези знаци е добре да намерят време за разпускане и отделяне от стреса, най-добре биха им се отразили занимания с плуване, йога, танци или творчество.

Петък и събота Луната ще преминава през знака Овен и поради тази причина тези два дни са изключително подходящи за отстояване на позициите, поставяне на нови начала, предприемачество, спортни активности, авантюризъм и състезания от всякакъв тип.

Най-успешен ще бъде периодът за огнените знаци Овен, Стрелец и Лъв, както и за хората с лични планети или Асцендент в тези знаци. Те ще успеят да постигнат важни и значими за тях неща и ще се натъкнат на хора, които да им помогнат със съвет или препоръка.

В неделя Луната ще преминава през знака Телец, поради което вторият почивен ден е изключително подходящ за кулинария, архитектура, отдаване на почивка и удоволствия, грижа за тялото и външния вид. Добър е също така за сключване на договори, правене на инвестиции, започване на професионални, но също така и на лични партньорства.

Най-успешен ще бъде този период за земните знаци Дева, Телец и Козирог, както и за хората с лични планети или Асцендент в тези знаци. При тях е вероятно добро стечение на обстоятелствата да им помогне да разгърнат по много добър начин потенциала и възможностите си.

През цялата седмица много силно ще действа аспекта секстил между Марс и Сатурн. Марс е планетата, която отговаря за начина, по който се отстояваме и борим се за нещата, докато Сатурн символизира пречките, спънките,  ограниченията, авторитетите, но също така и стабилността, реда и статуковото.

Конфликтът между двете планети дава амбиция и желание за постигане на успех, но също така пречи на правилното концетриране на енергията, която влагаме. Поради тази причина в периода е възможно прекалено целенасочено да преследваме някоя своя цел, с риск да смачкаме и нараним някой потърпевш, да изгубим границите си или да се изложим на риск (т.е. да се подадем на Марсовата си енергия) или да сме прекалено нерешителни и сдържани, пропускайки добри възможности и страхувайки се да се откроим и да защитим позициите си. Тогава ще съществува риск да бъдем смачкани и потиснати от останалите (т.е. ще се оставим Сатурн да ни завладее).

За да не се развие нито първия нито втория сценарии е важно да влагаме точното количество усилия и старание, за да постигнем максимално добри резултати, стремейки се да не сме прекалено агресивни и настъпателни, но също така и не прекалено пасивни и сдържани. Важно е да съумеем да запазим вътрешния си баланс и да запомним, че нещата, които се случват по време на Сатурнови аспекти не стават лесно, но за сметка на това са на стабилна структура и здрава основа.